z12803331QMentoring-Walk----inicjatywa-Vital-Voices---dotarl

Od 9 do 20 września br. 16 młodych kobiet będzie mogło rozwijać kompetencje u boku mentorek. Po raz trzeci rusza program, którego podstawą jest idea mentoringu jako najlepszej metody rozwoju osobistego. ?Invest in Women. Improve the World? – dewiza Vital Voices Global Partnership, organizacji non profit założonej przez Hillary Clinton i Madeleine Albright,  w tym roku szczególnie mocno brzmi w kontekście innowacji.

W przeszłości, czerpanie wiedzy od osób doświadczonych, najczęściej członków rodziny, było elementem życia społecznego. Rozwój cywilizacji ? choć umożliwił dostęp do edukacji instytucjonalnej – zahamował proces rozwoju relacji osobistych. Stąd też mentoring stał się optymalną metodą transferu doświadczeń. W dodatku, w dzisiejszych czasach okazuje się ona być innowacyjną.Innowacyjność ma wiele twarzy; w programie Vital Voices to przede wszystkim wzajemne czerpanie z inspirujących i twórczych zasobów intelektualnych kobiet o predyspozycjach przywódczych. To pogłębianie samoświadomości i wzmacnianie woli działania.

Podczas tegorocznej edycji programu, którego głównym elementem jest praca mentorka-mentee (?Job shadowing?), jego uczestniczki będą mogły też poszerzyć swoją wiedzę w konkretnych dziedzinach biznesu, poznać zasady tworzenia udanego start-up?u czy metod zarządzania zasobami ludzkimi opartego na innowacyjnym modelu przywództwa Vital Voices Global Partnership. Zdobyte dzięki programowi doświadczenie ma pomóc uczestniczkom nie tylko w osiągnięciu własnych celów, ale  w staniu się liderką, czyli kobietą inspirującą kolejne kobiety do działania.

Job shadowing nie polega jedynie na przyglądaniu się mentee pracy mentorki. W ciągu dwóch tygodni nawiązuje się między nimi osobista relacja: mentorka poznając swoją podopieczną, jej aspiracje i cele, staje się dla niej wsparciem, inspiracją, przekazuje jej wiedzę i służy radą. Choć osoby bardziej doświadczone dzielą się wiedzą z tymi mniej doświadczonymi, cała magia tej relacji polega na tym, że mentorka dostaje tyle samo, jeśli nie więcej od swej mentee. Dzielenie się z innymi wzbogaca i rozwija każdego człowieka ? mówi Agnieszka Bilińska, CEO Vital Voices Chapter Poland.  

Aby zakwalifikować się do programu, kandydatki musiały przede wszystkim wykazać się przedsiębiorczością. Podstawowe kryteria naboru to:

  • posiadanie własnej firmy lub praca w innej firmie, korporacji, organizacji, instytucji pozarządowej lub rządowej,
  • minimum 5 lat aktywnej kariery zawodowej, ze znaczącymi sukcesami,
  • silna motywacja do rozwoju swojego potencjału przywódczego,
  • znajomość języka angielskiego,
  • udokumentowana działalność pro bono była dodatkowym atutem.

Choć w tym roku, wśród mentorek zdecydowaną przewagę mają kobiety piastujące najwyższe stanowiska w dużych firmach, m.in. Małgorzata Gryz (Microsoft), Marynika Woroszylska-Sapieha (Sanofi-Aventis), mentorkami są też Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania  – Agnieszka Kozłowska – Rajewicz czy przedstawicielka środowiska organizacji pozarządowych Zofia Dzik (Fundacja Humanites). Jak co roku, program wzbogacany jest również szeregiem dodatkowych inicjatyw ? szkoleń i spotkań. W poprzednich edycjach, uczestniczki programu mogły spotkać się też z gośćmi specjalnymi z zagranicy: Melanne Verveer, ambasador ds. Globalnych Kobiet, Margaux Bergen, wiceprezes Vital Voices Global Partnership, czy byłymi congresswomen Pat Schroeder i Constance Morella.

Wierzę, że dzięki naszemu programowi rośnie w Polsce ilość silnych, kompetentnych i  dzielących się swymi doświadczeniami  liderek. Chcemy by głosy kobiet były  ważne i donośne, by miały one większy wpływ na poprawę życia społeczeństw na całym świecie ? mówi dr Daria Gołębiowska – Tataj, Prezes Vital Voices Chapter Poland.