minicrm

Dynamicznie postępujący rozwój technologiczny dostarcza coraz to nowych rozwiązań mających na celu usprawnienie i polepszenie naszego życia. Żyjemy coraz szybciej, coraz więcej staramy się osiągać, zdobywać. Pomimo wielkich odległości nas dzielących mamy coraz więcej narzędzi i funkcjonalności sprawiających, że nawet na koniec świata jest nam bliżej. Zmiany zachodzące z biegiem czasu dotyczą nie tylko naszego życia prywatnego i funkcjonowania w społeczeństwie. Z wielkim impetem wchodzą również w aspekty związane z biznesem, finansami, zarządzaniem itd. Patrząc wstecz możemy dostrzec jak bardzo zmieniła się rzeczywistość. To co jeszcze nie tak dawno było niemożliwe obecnie staje się powszechne i na porządku dziennym. Nowe możliwości wiążą się również z coraz to nowymi wyzwaniami, przed którymi staje zarówno człowiek, jak i cały świat, również ten biznesowy. To przyśpieszenie technologiczne z jednej strony daje nam wiele szans i możliwości, jednak z drugiej strony wymaga od nas większego zaangażowania, szybszego reagowania oraz podejmowania się coraz większej ilości wyzwań. Zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat wcześniej wygląda zarówno życie codzienne współczesnego człowieka, jak i świat, który nas otacza. Zachodzące zmiany z powodzeniem widoczne są także w świecie biznesu. Zmienia się mentalność przedsiębiorców.

W świecie, w którym praktycznie wszystko można wyprodukować oraz sprzedać coraz większą uwagę poświęca się znaczeniu relacji w kontaktach biznesowych. Czynnik ceny traci na znaczeniu na rzecz innych czynników pozacenowych. Rzeczywistość biznesowa wymusza konkurencję opartą na czynnikach niezwiązanych z ceną. Rośnie pozycja klienta w kontaktach biznesowych, ponieważ obecnie panujący rynek jest rynkiem klienta. Sytuacja ta powoduje coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców badaniem potrzeb i zachowań klientów. Zdecydowanie rośnie również znaczenie nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami. Odpowiedzią na to są powstające coraz to nowocześniejsze systemy informatyczne, mające na celu wspomaganie procesów zarządzania. W ostatnich latach bardzo dynamicznie rozwijającą się grupą oprogramowania są systemy CRM

.?Systemy CRM kojarzą się powszechnie z drogim, specjalistycznym, zaawansowanym systemem informatycznym. Oczywiście są i takie. Na szczęście występują również mniej zaawansowane i dużo mniej komplikowane rozwiązania. Rozwój technologiczny pozwala na tworzenie coraz to prostszych i bardziej intuicyjnych rozwiązań CRM, jednocześnie nie pozbawiając ich pełnej funkcjonalności, często nawet większej niż dotychczas to było możliwe.?? Mówi Marcin Dudek, z portalu miniFirmy.pl.

Jednym z nowych rozwiązań są systemy CRM online. Stają się one coraz powszechniejsze wśród przedsiębiorców m.in. ze względu na niskie koszty oraz szeroką funkcjonalność. Jednym z tego typów systemów jest miniCRM.pl przygotowany przez Bielską firmę technologiczną Ageno.pl.

Funkcje

miniCRM.pl jest łatwym w obsłudze narzędziem służącym do zarządzania relacjami z klientami danej firmy. Co najważniejsze jest aplikacją na bieżąco aktualizowaną oraz rozwijaną. Jest to o tyle istotne, że nie wymaga to od użytkownika dodatkowego wkładu finansowego. MiniCRM jest rozwiązaniem elastycznym, ze względu na możliwość wyboru jednej z kilku dostępnych wersji abonamentowych. Atrakcyjnym rozwiązaniem jest możliwość korzystania z darmowej wersji systemu, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań oraz ograniczeń czasowych. Istotne znaczenie ma również możliwość zgłaszania przez użytkowników na bieżąco wszelkich sugestii oraz propozycji nowych rozwiązań odnośnie aplikacji. Możliwość taką zyskują nawet użytkownicy wersji, w której za użytkowanie systemu nie ponoszą żadnych opłat.

System jest przejrzysty, a dodatkowe opisy i objaśnienia pojawiające się przy poszczególnych funkcjonalnościach pozwalają nawet zupełnemu laikowi bezboleśnie przejść przez początkowy etap użytkowania aplikacji. Na każdym etapie użytkowania mamy zagwarantowaną możliwość skorzystania z pomocy online oraz support miniCRM, co zapewnia użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa i komfort korzystania z aplikacji.

Już wersja bezpłatna zapewnia użytkownikom możliwość dopasowania aplikacji do swoich potrzeb. Począwszy od wyboru tła w aplikacji czy strefy czasowej, a kończąc na imporcie/exporcie kontaktów czy personalizowanych ustawień odnośnie powiadomień.

W darmowej wersji miniCRM znajdziemy cztery podstawowe funkcjonalności:    

 Historia działań
W tym miejscu mamy podgląd na wszystkie działania, których dokonano w systemie. Działania ułożone są w sposób chronologiczny z możliwością sortowania według daty ich wykonania lub użytkownika, przez którego zostały dokonane. Wszystkie działania prezentowane są w przejrzysty sposób jako oś czasu. Z tego poziomu mamy również możliwość dodania nowej firmy, osoby, zadania lub interesu.

Kontakty
W tym miejscu zgromadzone są wszystkie dodane przez użytkownika firmy oraz osoby. Kontakty wyświetlane są w postaci listy, którą użytkownik może filtrować według licznych parametrów. W przypadku każdego kontaktu otrzymujemy szczegółowe informacje odnośnie danej osoby lub firmy. Możemy również dodawać notatki, zadania, pliki oraz interesy bezpośrednio do danego kontaktu. Istotna jest również informacja przez którego z użytkowników kontakt został dodany oraz kiedy i w jaki sposób był edytowany. Jedną z ważniejszych funkcjonalności w tym panelu jest możliwość exportu danych kontaktowych. O zakresie exportu danych za każdym razem decyzję podejmuje dany użytkownik.

Zadania
W przypadku tej funkcjonalności mamy podgląd na wszystkie dodane dotychczas zadania w systemie. Użytkownik decyduje o sposobie wyświetlania zadań mając do wyboru opcje listy lub kalendarza (w tym przypadku mamy możliwość podjęcia dodatkowej decyzji odnośnie widoku mając do wyboru miesięczny, tygodniowy lub codzienny). Dodatkowo system określa czy dane zadanie jest spóźnione czy jego termin realizacji jeszcze przed nami.

Interesy
Funkcjonalność ta jest niezwykle istotna dla użytkownika, ponieważ daje podgląd na wszelkie dotychczasowe transakcje. Jak w przypadku wcześniejszych paneli również i w tym przypadku mamy przejrzysty obraz wybranego interesu oraz ich listy. Każdorazowo dany interes przypisujemy do wybranego kontrahenta lub osoby go reprezentującej. Dodatkowo mamy możliwość wprowadzenia kwoty transakcji, opisu czego dotyczy oraz określenia czy jest to transakcja jednorazowa czy cykliczna. Istotną funkcjonalnością jest możliwość indywidualnego przypisania etapu na jakim jest aktualnie dany interes (nowy, wycena, negocjacje, realizacja). Każdej transakcji możemy przypisać również odpowiedni status (wygrane, przegrane, w trakcie) oraz osobę odpowiedzialną ze strony naszej firmy. W przypadku określenia transakcji jako przegranej użytkownik może dodatkowo dodać powód przegranej, co pozwoli mu w przyszłości na dokonanie dodatkowych analiz i porównań. Każdorazowo istnieje również przypisania kategorii transakcji i co najważniejsze użytkownik nie musi opierać się na automatycznie dostępnych kategoriach, lecz może tworzyć własne odpowiadające charakterowi jego działalności. Niezwykle istotnym jest możliwość filtrowania wszystkich dotychczas dodanych interesów według wielu dostępnych parametrów (nazwa, klient, osoba odpowiedzialna, status, etap, powód przegranej, kategoria).

Dodatkowo w wersji płatnej użytkownik zyskuje dodatkowe funkcjonalności, takie jak raporty oraz wiki. W module raporty użytkownik zyskuje możliwość dokonywania analiz, porównań oraz tworzenia interesujących go raportów oraz zestawień. Z kolei funkcjonalność wiki jest bazą wzorów umów oraz innych szablonów dokumentów, z których użytkownik może korzystać zawsze przy zalogowaniu się na swoje konto w aplikacji miniCRM.

My testowaliśmy, testuj i Ty

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, już w wersji darmowej system miniCRM tworzy bardzo funkcjonalne i elastyczne narzędzie w zarządzaniu relacjami z klientami. Rozwiązania jakie proponuje są tak przejrzyste i intuicyjne, że z powodzeniem poradzi sobie z nimi użytkownik, który dopiero rozpoczyna swoją historię z systemami CRM. Niewątpliwym atutem tego rozwiązania jest możliwość użytkowania zupełnie bez opłat. Dzięki czemu użytkownik bez żadnych konsekwencji może z tego rozwiązania zrezygnować beż żadnych konsekwencji w przypadku, gdy uzna, że nie odpowiada jego potrzebom. Aplikacja stwarza możliwość zupełnego dostosowania do potrzeb użytkownika oraz wynegocjowania z twórcami programu własnej indywidualnej taryfy.