mediaspolecznosciowe

94% firm amerykańskich deklaruje wykorzystanie mediów społecznościowych w procesie rekrutacji. W Polsce odsetek ten nie przekracza 6%, choć ponad połowa osób posługuje się tym narzędziem w celu znalezienia pracy.

Rekrutacja online na stałe wpisała się w standardy działań prowadzonych przez specjalistów ds. HR. Branża w pełni korzysta z potencjału rozwiązań sieciowych w celu optymalizacji procesów rekrutacyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje tu rola mediów społecznościowych, które stały się cennym nośnikiem informacji i platformą do nawiązywania relacji. Mimo to, wśród polskich przedsiębiorców ich zastosowanie w rekrutacji nie cieszy się dużą popularnością? -0mówi Bartosz Kaczmarczyk, prezes zarządu Loyd S.A. Inwestycje i Zarządzanie, spółki do której należy Polski Holding Rekrutacyjny.

Według raportu GUS wykorzystanie mediów społecznościowych w rekrutacji dotyczy zaledwie 4,9% małych i 8,6% średnich firm. Najwyższy wynik został odnotowany wśród dużych przedsiębiorstw  14,6%.

Te dane pokazują wyraźną zależność między wielkością firmy, a popularnością rekrutacji społecznościowej. Może to wynikać z tego, że na polskim rynku znaczny odsetek dużych przedsiębiorstw stanowią zagraniczne korporacje powielające globalne trendy. Wyniki nie są zadowalające, zwłaszcza w zestawieniu z innymi wskaźnikami. Międzynarodowy raport firmy KellyOCG pokazuje, że Polska wyróżnia się na tle innych krajów europejskich – aż 52 % polskich respondentów stwierdziło, że wykorzystuje portale społecznościowe do szukania pracy? ? mówi Bartosz Kaczmarczyk.

Choć statystyki nie świadczą o najlepszej kondycji polskiego social recruitingu, to firmy coraz częściej decydują się na nowoczesne metody. Na uwagę zasługuje w szczególności dział informacji i komunikacji, gdzie 25,7% firm używa mediów społecznościowych w celach rekrutacyjnych. W tym sektorze warto wyróżnić przedsiębiorstwa prowadzące działalność wydawniczą związaną z oprogramowaniem, wśród których aż 65% respondentów zadeklarowało wykorzystanie tego narzędzia.

Taka sytuacja wydaje się oczywista ze względu na specyfikę branży. Podobne uwarunkowania dotyczą firm działających w tradycyjnych mediach. Warto jednak zwrócić uwagę na stosunkowo wysokie wykorzystanie mediów społecznościowych w rekrutacji przez przedsiębiorstwa z poza sekcji informacyjnej. Na tle pozostałych branż dobrze wypadają firmy związane z ubezpieczeniami i reasekuracją gdzie aż 28,3% z nich korzysta z social media w rekrutacji. Z drugiej strony mamy firmy, jak np. te z sektora usług energetycznych, gdzie odnotowano wynik poniżej 2%? – tłumaczy Bartosz Kaczmarczyk.

Odpowiednio skoordynowana rekrutacja online umożliwia firmom dotarcie do kandydata, który spełnia ich indywidualne preferencje. Dzięki Internetowi komunikujemy się sprawniej, działamy szybciej i możemy regularnie aktualizować informacje czy też oferty pracy

Nie należy jednak zapominać, że w całym procesie najważniejszy jest czynnik ludzki, a jakikolwiek klucz kategoryzacyjny nie jest w stanie zastąpić efektów rozmowy twarzą w twarz ani ocenić osobowości kandydata. Działania prowadzone przez specjalistów ds. HR polegają na połączeniu tych dwóch etapów: rekrutacji online oraz indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych? – podsumowuje Bartosz Kaczmarczyk.