Stres jest obecny w życiu każdej kobiety. Szacuje się,że 52% Polek odczuwa go przynajmniej raz w tygodniu. Źródła stresu są bardzo różne,jednak wśród 55% przebadanych pań zdecydowanie częściej dotyczy on sytuacjizwiązanych z życiem prywatnym. 91% kobiet odczuwających stres, chciałoby nauczyć sięwykorzystywać go na swoją korzyść 1 . Bycie stresozaradną kobietą to wyzwanie, jednakodpowiednia wiedza i podejście, mogą pomóc w zdobyciu tej umiejętności. Ideęstresozaradności promuje akcja „Stresozaradni”, zainicjowana przez markę Magne B6 ® .

Współczesna kobieta pełni wiele życiowych ról i zmaga się z dużą presją społeczeństwa,które oczekuje, by w każdej z nich wypadła perfekcyjnie. Tymczasem bycie dobrą matką,żoną i pracownikiem naraz nie jest takie proste. Jednak, jak mówi dr Ewa Jarczewska-Gerc,psycholog motywacji „rezygnacja z którejś z ról często nie jest dobrym rozwiązaniem. Wielekobiet decydujących się na zaniechanie pracy po urodzeniu dziecka po jakimś czasie żałuje,a co gorsza czuje się przytłoczona macierzyństwem i znudzona monotonią domowychobowiązków. Z drugiej strony kobiety, które rezygnują z macierzyństwa po to, aby robićkarierę, także po pewnym czasie mogą żałować swojej decyzji, a spełnienie zawodowe możenie być w stanie zrekompensować im braku dziecka. Najbardziej sensownei psychologicznie korzystne rozwiązanie w tej sytuacji to próba pogodzenie ról. Zmiany kubyciu stresozaradną powinny być wprowadzane powoli, krok po kroku. Istnieje wtedymniejsze prawdopodobieństwo, że wprowadzenie ich z życie wyda nam się zbyt trudne”.Dr Ewa Jarczewska-Gerc wskazuje kilka kroków do tego, aby obrócić codzienny stresw działanie niosące zadowolenie i sukces.

WARTO PLANOWAĆ

Punkt pierwszy: plan działania. Plany mogą się wydawać mało atrakcyjne, ale to właśnienadmiar spontaniczności bardzo często powoduje stres. Badania naukowe dowodzą, że plandziałania pozwala odpowiednio zarządzać swoimi zasobami energetycznymii dystrybuować określone pule energii do konkretnych czynności 2 . Jeśli codzienne obowiązkiwykonywane są spontanicznie, w sposób niezaplanowany i „z przypadku”, wówczas mogąwyczerpać się zasoby niezbędne do realizacji kolejnego zadania.

Jedną ze strategii planowania są symulacje mentalne procesu. Jest to mechanizm,polegający na wyobrażaniu sobie krok po kroku drogi prowadzącej do celu, co powodujelepsze radzenie sobie ze słabościami i przeszkodami. Zaczynamy dostrzegać punktyzbieżne i rozbieżne poszczególnych zadań. Dokonujemy analizy działania oraz poszukujemyrozwiązań. Tworzymy szczegółowy plan działania, który stanowi drogowskaz, prowadzący

ODWOŁYWANIE SIĘ DO DOŚWIADCZEŃ

Istnieją też takie sytuacje, których nie można przewidzieć. Wówczas poziom stresu rośniei pojawia się poczucie, że sytuacja nas przerasta. Co zrobić w takim przypadku? Wartopróbować wykorzystać emocje, które niesie ze sobą to zdarzenie do konstruktywnegodziałania. Jeśli na przykład nagle okazuje się, że w pracy trzeba przygotować ważnąprezentację „na wczoraj”, większość osób poczuje się przytłoczona i zestresowana. Jednakwystarczy przypomnieć sobie podobną sytuację, która skończyła się sukcesem. Wówczasjest duża szansa, że stres zatrzyma się na optymalnym poziomie oraz usprawni myślenie

ODPOWIEDNIE NASTAWIENIE

Stresozaradna kobieta nie unika stresu, tylko stara się radzić sobie z nim , wykorzystując godo osiągania własnych celów i obracając w działanie. Dzięki temu stres może pozostać napoziomie optymalnym z punktu widzenia codziennych obowiązków i pomagać w realizacjizadań. Aby stres motywował do działania, warto trudne sytuacje postrzegać jako wyzwania,szanse na dokonanie zmiany, rozwój kompetencji czy umiejętności. Zdecydowana większośćsytuacji problemowych jest do rozwiązania, a trudności zazwyczaj wiele nas uczą o tym, jacyjesteśmy, jak reagujemy w określonych sytuacjach, jakie są nasze preferencje i oczekiwania.

Umiejętność przekuwania stresu w korzyści, może wpłynąć na wzrost poczucia własnejskuteczności i samoocenę. A wysoka i stabilna samoocena jest jednym z czynników, któreprzyczyniają się do poczucia szczęścia i wysokiej jakości życia 3 .

Więcej o stresozaradności można się dowiedzieć ze strony internetowejwww.stresozaradni.pl. Strona zawiera wiele materiałów m.in. artykułów eksperckich, którepomogą lepiej zrozumieć mechanizm stresu oraz ideę bycia stresozaradnym. Można na niejrównież określić swoją postawę wobec stresu, wykonując krótki test: „BarometrStresozaradności” oraz uzyskać kompleksowy poradnik, który krok po kroku pomagawprowadzić w życie filozofię stresozaradności.