Brak majątku a upadłość firmy. Co wtedy?

Trudności w prowadzeniu własnej firmy, która ma coraz większe długi, mogą być podstawą do ogłoszenia jej upadłości. Czy jest to jednak możliwe w sytuacji, gdy firma nie ma majątku?

Zła sytuacja firmy – co dalej?

Jeśli firma jest w złej sytuacji finansowej, może ona skorzystać z przeprowadzenia dogłębnej restrukturyzacji działalności. Co to jest restrukturyzacja?

Pod pojęciem jak restrukturyzacja znajdują się działania skupione na zwiększeniu wartości firmy i przywróceniu jej rentowności. Działania te mogą odbywać się także w ramach postępowania restrukturyzacyjnego zgodnie z przepisami prawa. Warto również przemyśleć skup długów Śląsk.

Przesłanki do upadłości firmy

Gdy działania restrukturyzacyjne nie przynoszą efektów, firma może ogłosić upadłość. W polskim prawie upadłościowym znajdują się dokładnie zakreślone przesłanki, jakie muszą być spełnione, aby firma mogła ją ogłosić.

Wśród nich znajduje się główna przesłanka o niewypłacalności, wymóg złożenia wniosku w odpowiednim terminie, a także warunek posiadania majątku. Według przepisów majątek jest zatem kluczowym warunkiem do ogłoszenia upadłości.

Czy można ogłosić upadłość firmy bez majątku?

Zła sytuacja finansowa firmy, w tym także brak majątku, często powoduje pytanie – upadłość firmy i co dalej?

Gdy firma nie dysponuje majątkiem, wówczas może ona zdecydować się na złożenie wniosku o upadłość. Potem zwykle jest on oddalany ze względu na tak zwane ubóstwo masy upadłościowej. Wówczas po zamknięciu firmy można złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Warto pamiętać o tym, że przedsiębiorca zobowiązany jest pokryć koszty postępowania upadłościowego, między innymi przez wpłacenie zaliczki na koszty postępowania.

More Articles for You

Kim jest kurator sądowy rodzinny i czym się zajmuje?

Jeśli rodzina lub jej członkowie wymagają odpowiedniego nadzoru, sąd może orzec wtedy nadzór kuratora rodzinnego. Zobacz najważniejsze informacje dotyczące pracy …

Jakie korzyści daje upadłość konsumencka?

Procedura upadłości konsumenckiej gliwice używana jest obecnie coraz częściej. Jakie są jej najważniejsze korzyści z punktu widzenia dłużnika? Na czym …

Zatrudnienie pracownika w Szwecji – praktyki i koszty

Planujesz zatrudnienie pracowników w Szwecji? Zobacz, jakie są główne praktyki zatrudniania obowiązujące w tym kraju i jakie koszty związane są …

Szybka sprzedaż mieszkania – jak to zrobić?

Mieszkań do sprzedaży jest bardzo dużo. Chcą sprzedać nieruchomość szybko i dobrze trzeba się do tego przyłożyć. Jak napisać atrakcyjne …

Rozmowa kwalifikacyjna – jak ją prowadzić? Poradnik dla pracodawców

Dzięki rozmowie kwalifikacyjnej przedsiębiorca może łatwiej znaleźć właściwego kandydata do pracy na konkretnym stanowisku. Jak przygotować się do rozmowy jako …

Czy można zlecić zatrudnienie pracownika innej firmie?

Zatrudnienie pracownika jest najprostszym sposobem, by korzystać ze świadczonej przez niego pracy. Alternatywnym rozwiązaniem jest EOR (Employee of Record), czyli …