Brak majątku a upadłość firmy. Co wtedy?

Trudności w prowadzeniu własnej firmy, która ma coraz większe długi, mogą być podstawą do ogłoszenia jej upadłości. Czy jest to jednak możliwe w sytuacji, gdy firma nie ma majątku?

Zła sytuacja firmy – co dalej?

Jeśli firma jest w złej sytuacji finansowej, może ona skorzystać z przeprowadzenia dogłębnej restrukturyzacji działalności. Co to jest restrukturyzacja?

Pod pojęciem jak restrukturyzacja znajdują się działania skupione na zwiększeniu wartości firmy i przywróceniu jej rentowności. Działania te mogą odbywać się także w ramach postępowania restrukturyzacyjnego zgodnie z przepisami prawa. Warto również przemyśleć skup długów Śląsk.

Przesłanki do upadłości firmy

Gdy działania restrukturyzacyjne nie przynoszą efektów, firma może ogłosić upadłość. W polskim prawie upadłościowym znajdują się dokładnie zakreślone przesłanki, jakie muszą być spełnione, aby firma mogła ją ogłosić.

Wśród nich znajduje się główna przesłanka o niewypłacalności, wymóg złożenia wniosku w odpowiednim terminie, a także warunek posiadania majątku. Według przepisów majątek jest zatem kluczowym warunkiem do ogłoszenia upadłości.

Czy można ogłosić upadłość firmy bez majątku?

Zła sytuacja finansowa firmy, w tym także brak majątku, często powoduje pytanie – upadłość firmy i co dalej?

Gdy firma nie dysponuje majątkiem, wówczas może ona zdecydować się na złożenie wniosku o upadłość. Potem zwykle jest on oddalany ze względu na tak zwane ubóstwo masy upadłościowej. Wówczas po zamknięciu firmy można złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Warto pamiętać o tym, że przedsiębiorca zobowiązany jest pokryć koszty postępowania upadłościowego, między innymi przez wpłacenie zaliczki na koszty postępowania.

More Articles for You

Wszystko, co musisz wiedzieć o faktoringu

Faktoring to jedna z usług finansowania działalności gospodarczej, dzięki której firmom łatwiej zachować płynność bez konieczności zaciągania zobowiązań kredytowych. Na …

Faktoring cichy – na czym polega i czy warto go wybrać?

Dla wielu firm faktoring może być bardzo korzystną usługą, która zapobiega pojawianiu się problemów z płynnością finansową i pomaga w …

Ceny żywności w górę – co powoduje podwyżki w 2022?

W ostatnim czasie ceny żywności poszły znacznie w górę i nie zatrzymała ich nawet zerowa stawka podatku VAT. Według danych …

Jak zarabiać na muzyce online?

Nie od dziś wiadomo, że duże gwiazdy muzyczne zarabiają ogromne pieniądze na swojej twórczości. Ich płyty sprzedają się w wielomilionowych …

Na czym polega faktura proforma?

Faktura pro forma nie posiada ścisłej definicji w prawie finansowym. Jest to szczególny rodzaj dokumentu, z którym spotkał się prawdopodobnie …

Lady reklamowe na targach branżowych – jak je skutecznie wykorzystać

Przedsiębiorcy planujący udział w targach branżowych powinni zadbać o wiele elementów. Jednym z nich jest odpowiednie przygotowanie stoiska. Musi ono …