Faktoring cichy – na czym polega i czy warto go wybrać?

Dla wielu firm faktoring może być bardzo korzystną usługą, która zapobiega pojawianiu się problemów z płynnością finansową i pomaga w codziennym prowadzeniu biznesu. Wśród wielu wariantów faktoringu dostępny jest również ten określany jako cichy, tajny albo ukryty. Czym jest ten faktoring i czy warto z niego korzystać?

Faktoring cichy a jawny – różnice

Faktoring jawny jest najczęściej wybieraną formą faktoringu. W tym przypadku kontrahent informowany jest o tym, że dochodzi do cesji wierzytelności i w transakcji uczestniczy firma faktoringowa.

Z kolei faktoring cichy, tajny, polega na nieprzekazaniu takich informacji do kontrahenta. Wobec tego nie wie on wtedy, że fakturę finansuje firma faktoringowa. Takie rozwiązanie może mieć zarówno swoje zalety, jak i wady. Warto więc zapoznać się z nimi bliżej wtedy, gdy planuje się skorzystanie z tej formy faktoringu.

Kiedy warto wybrać faktoring tajny?

Najczęściej faktoring tajny wybierany jest w sytuacji, gdy kontrahent nie zgadza się na to, by doszło do scedowania praw do wierzytelności na firmę faktoringową. Ma on do tego prawo, dlatego też wtedy, gdy nie odpowiada mu taka forma zapłaty należności, może on wskazać, że nie chce on z niej korzystać.

W tym przypadku wystawca faktury nie informuje o faktoringu swojego kontrahenta. Może on jednocześnie łatwiej odzyskać należność, którą już w ciągu 24 godzin płaci firma faktoringowa. W efekcie może on utrzymywać swoją płynność finansową, bez problemu opłacać swoje rachunki i zawierać nowe umowy.

Jakie jest ryzyko faktoringu cichego?

Warto jednak pamiętać o tym, że faktoring cichy może mieć również swoje negatywne strony przy współpracy z klientem, który nie zgadza się na cesję wierzytelności.

Przede wszystkim problemem staje się w tym przypadku przejrzystość transakcji. Chociaż faktoring tajny nie jest zakazany przepisami prawa i można legalnie go stosować, to jednak może on spowodować nadszarpnięcie wizerunku firmy, która stosuje go „za plecami” swoich kontrahentów.

Wobec tego może dojść do sytuacji, gdy niezadowolony kontrahent, który dowiedział się o faktoringu, zerwie dotychczasową współpracę. Może to wtedy powodować problemy finansowe, a także negatywnie wpłynąć na wizerunek i zawieranie nowych umów z innymi przedsiębiorcami. W efekcie firma może odnotować duże straty.

Podsumowując, faktoring jawny jest najbezpieczniejszą formą faktoringu, ponieważ określa on jasne zasady współpracy między faktorem, faktorantem oraz odbiorcą faktury. Z kolei faktoring tajny może być ryzykowny dla firmy, która zdecyduje się na jego wykorzystanie. Rozwiązaniem w sytuacji, gdy kontrahent nie zgadza się na cesję wierzytelności, może być wynegocjowanie z nim umowy, aby skorzystać z faktoringu jawnego.

More Articles for You

Praca jako kierowca autobusu miejskiego: wyzwania i możliwości

W dzisiejszych czasach, praca jako kierowca autobusu miejskiego może być satysfakcjonującym i dochodowym zajęciem. Ta profesja oferuje stabilność zatrudnienia oraz …

8 rad dla zdających egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane to wymagający egzamin, który wymaga od kandydatów solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny budownictwa. Przygotowanie …

Wirtualne biuro – praca na odległość

Obecne czasy zmieniają sposób, w jaki prowadzimy nasze biznesy. Od zwyczajnych rozwiązań papierkowych do wirtualnych biur, wiele rzeczy zmieniło się …

Wirtualne Biuro – korzyści i wymagania prawne

Wirtualne biuro staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić swoją działalność bez konieczności wynajmowania fizycznego biura. Ta …

Kim jest kurator sądowy rodzinny i czym się zajmuje?

Jeśli rodzina lub jej członkowie wymagają odpowiedniego nadzoru, sąd może orzec wtedy nadzór kuratora rodzinnego. Zobacz najważniejsze informacje dotyczące pracy …

Jakie korzyści daje upadłość konsumencka?

Procedura upadłości konsumenckiej gliwice używana jest obecnie coraz częściej. Jakie są jej najważniejsze korzyści z punktu widzenia dłużnika? Na czym …