Jakie korzyści daje upadłość konsumencka?

Procedura upadłości konsumenckiej gliwice używana jest obecnie coraz częściej. Jakie są jej najważniejsze korzyści z punktu widzenia dłużnika?

Na czym polega upadłość konsumencka?

Proces upadłości konsumenckiej skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, a także niewypłacalnych, czyli mających trudności z regulowaniem należności.

Co daje upadłość konsumencka? Przede wszystkim pozwala na przeprowadzenie oddłużenia, czyli na pozbycie się długów. Daje ona zatem możliwość łatwiejszego uregulowania należności, ich częściowego lub pełnego umorzenia oraz rozpoczęcia życia na nowo.

Korzyści upadłości konsumenckiej

Jako zalety upadłości konsumenckiej wymienia się przede wszystkim:

1. Zaniechanie czynności windykacyjnych i komorniczych
Na skutek ogłoszenia upadłości dotychczasowe czynności związane z odzyskaniem długów przez wierzycieli są zawieszane i umarzane, a spłatą zadłużenia z majątku dłużnika zajmuje się syndyk.

2. Możliwość ogłoszenia upadłości bez majątku
W przypadku upadłości konsumenckiej można skorzystać z procedury również wtedy, gdy nie posiada się żadnego majątku, na przykład nieruchomości, wartościowych ruchomości, które mogą być wykorzystane do opłacenia należności.

Koszty ponoszone w związku z procedurą są wtedy ponoszone tymczasowo przez Skarb Państwa.

3. Otrzymanie środków na wynajem lokalu mieszkalnego
Gdy w toku postępowania dochodzi do sprzedaży dotychczasowej nieruchomości zajmowanej przez upadłego, może on otrzymać środki na wynajęcie innego lokalu mieszkalnego na 2 lata. Dzięki temu jest on chroniony przed wylądowaniem na bruku.

4. Odzyskanie komfortu psychicznego
Dzięki rozpoczęciu procedury związanej z upadłością konsumencką można również pozbyć się ciągłego stresu i odzyskać komfort psychiczny, który nadszarpnięty jest przez prowadzone postępowania.

More Articles for You

Praca jako kierowca autobusu miejskiego: wyzwania i możliwości

W dzisiejszych czasach, praca jako kierowca autobusu miejskiego może być satysfakcjonującym i dochodowym zajęciem. Ta profesja oferuje stabilność zatrudnienia oraz …

8 rad dla zdających egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane to wymagający egzamin, który wymaga od kandydatów solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny budownictwa. Przygotowanie …

Wirtualne biuro – praca na odległość

Obecne czasy zmieniają sposób, w jaki prowadzimy nasze biznesy. Od zwyczajnych rozwiązań papierkowych do wirtualnych biur, wiele rzeczy zmieniło się …

Wirtualne Biuro – korzyści i wymagania prawne

Wirtualne biuro staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić swoją działalność bez konieczności wynajmowania fizycznego biura. Ta …

Kim jest kurator sądowy rodzinny i czym się zajmuje?

Jeśli rodzina lub jej członkowie wymagają odpowiedniego nadzoru, sąd może orzec wtedy nadzór kuratora rodzinnego. Zobacz najważniejsze informacje dotyczące pracy …

Zatrudnienie pracownika w Szwecji – praktyki i koszty

Planujesz zatrudnienie pracowników w Szwecji? Zobacz, jakie są główne praktyki zatrudniania obowiązujące w tym kraju i jakie koszty związane są …