Kim jest kurator sądowy rodzinny i czym się zajmuje?

Jeśli rodzina lub jej członkowie wymagają odpowiedniego nadzoru, sąd może orzec wtedy nadzór kuratora rodzinnego. Zobacz najważniejsze informacje dotyczące pracy kuratora rodzinnego!

Kurator sądowy rodzinny – kto to jest?

Kuratorem sądowym nazywa się funkcjonariusza publicznego, który zajmuje się prowadzeniem zadań o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym, kontrolnym oraz profilaktycznym zgodnie z orzeczeniami wydanymi przez sąd.

Kuratorzy zajmują się prowadzeniem spraw w środowisku osób, których dotyczy orzeczenie sądu, między innymi w miejscu ich zamieszkania, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach zamkniętych.

Jednym z profesji tego typu jest kurator sądowy rodzinny, który zajmuje się wykonywaniem orzeczeń w dziedzinach jak prawo rodzinne oraz prawo nieletnich.

Kiedy stosowany jest nadzór kuratora rodzinnego?

Kuratorzy sądowi, którzy wykonują orzeczenia dotyczące spraw rodzinnych oraz spraw nieletnich, zajmują się między innymi poniższymi czynnościami:
– Nadzór w sprawach opiekuńczych w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej,
– Sprawowanie nadzoru nad nieletnimi w przypadku zastosowania środków wychowawczych i poprawczych,
– Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w przypadku różnych postępowań sądowych, między innymi w sprawach opiekuńczych, małżeńskich, sprawach nieletnich, o przysposobienie,
– Nadzór nad osobami, które są zobowiązane do leczenia odwykowego,
– Kontrolowanie kurateli albo opieki sprawowanej nad osobami ubezwłasnowolnionymi,
– Uczestnictwo w przymusowym odebraniu osoby, która podlega władzy rodzicielskiej lub znajduje się pod opieką,
– Uczestnictwo podczas spotkań rodziców z małoletnimi dziećmi ustanowionych przez sąd.

Co sprawdza kurator rodzinny?

Kurator może odwiedzić osobę, której dotyczy sprawa, w jej domu. Wizyta ta nazywana jest wywiadem środowiskowym. Co sprawdza kurator sądowy?

Przede wszystkim kontroluje on warunki życia, sprawdza, czy dzieci mają zapewnioną odpowiednią opiekę, wyżywienie, miejsce do wypoczynku i nauki.

O co pyta kurator sądowy rodzinny podczas wizyt? Najczęściej zadaje on pytania dotyczące sytuacji rodziny, pracy, nauki, stanu zdrowia, spędzania wolnego czasu, planów na przyszłość. Artykuł napisany we współpracy z blogiem nieletni.pl.

More Articles for You

Kluczowe elementy umowy z deweloperem: przewodnik dla Kupujących

Kupno mieszkania jest jednym z najważniejszych zakupów w życiu każdego z nas. Właśnie dlatego decyzja ta musi być dobrze przemyślana, …

Praca jako kierowca autobusu miejskiego: wyzwania i możliwości

W dzisiejszych czasach, praca jako kierowca autobusu miejskiego może być satysfakcjonującym i dochodowym zajęciem. Ta profesja oferuje stabilność zatrudnienia oraz …

8 rad dla zdających egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane to wymagający egzamin, który wymaga od kandydatów solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny budownictwa. Przygotowanie …

Wirtualne biuro – praca na odległość

Obecne czasy zmieniają sposób, w jaki prowadzimy nasze biznesy. Od zwyczajnych rozwiązań papierkowych do wirtualnych biur, wiele rzeczy zmieniło się …

Wirtualne Biuro – korzyści i wymagania prawne

Wirtualne biuro staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić swoją działalność bez konieczności wynajmowania fizycznego biura. Ta …

Jakie korzyści daje upadłość konsumencka?

Procedura upadłości konsumenckiej gliwice używana jest obecnie coraz częściej. Jakie są jej najważniejsze korzyści z punktu widzenia dłużnika? Na czym …